Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 35.639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 26 januari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

- 21.501-31, AE

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag WSBVC-Raad (21.501-31, AE) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren