Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
1. 32043, AJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie neemt kennis van de brief (32043, AJ) en besluit tot een mondeling overleg met de minister van SZW over het nieuwe pensioenstelsel. Bij dat overleg worden ten minste de brieven 32043, AI, AJ en AK betrokken.

2. 32043, AK

Brief van de minister van SZW over de vrijstellingsregeling 2021, het transitie-ftk 2022 en de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie neemt kennis van de brief en besluit tot een mondeling overleg met de minister van SZW over het nieuwe pensioenstelsel. Bij dat overleg worden ten minste de brieven 32043, AI, AJ en AK betrokken. Naar aanleiding van het transitie-ftk wensen de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) op 26 januari 2021 nog inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister met het oog op beantwoording voorafgaand aan het mondeling overleg.

3. 35483, G

Brief van de minister van SZW over het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet inburgering 20..; Wet inburgering 20..

De commissie neemt de brief (35483, G) voor kennisgeving aan.

4. 35420, AA

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW; Noodpakket banen en economie

De commissie zal - op basis van input van de fracties van CDA (Essers) en de 50PLUS (Van Rooijen) - een brief sturen. De conceptbrief zal via de mail gecirculeerd worden.

5. 35.639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 26 januari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

6. 21.501-31, AE

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Verslag Informele VTC Raad WSBVC 3 december 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag WSBVC-Raad (21.501-31, AE) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Rondvraag

Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) besluit de commissie de beantwoording van de brief van 2 december 2020 inzake Reactie Europese Commissie op standpunt Tozo-uitkering te rappeleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren