Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
1. Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021

Brief 14/12/20

De commissies besluiten de brief van 14 december 2020 (CXLII, A) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

Brief van de minister van EZK van 18 november 2020 (35420, U)

De commissies besluiten de brief van 18 november 2020 (35 420, U) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35 570 XIX, H - Overzicht voorstellen Nationaal Groeifonds

brief van de ministers van EZK en Financiën van 14 januari 2021

De commissies besluiten de brief van 14 januari 2021 (35 570 XIX, H) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren