Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 januari 2021




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, CO

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 18 en 19 januari 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 6 januari 2021 (21 501 – 07, CP) en 7 januari (21 501 – 07, CO) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren