Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 34.998

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over het MFK; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De leden van de VVD-fractie (Van Ballekom) leveren inbreng voor schriftelijke overleg met de regering. De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie sluiten zich bij de eerste vraag van de leden van de VVD-fractie aan.
De uitvoeringsstatus van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s., 35.403, H, over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader, blijft ongewijzigd (niet-uitgevoerd) en zal na de beantwoording van de vragen opnieuw worden geagendeerd.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman