Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Verslag schriftelijk overleg (35652, B)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 8 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer