Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- E200027

Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PvdA (Sent, mede namens de GroenLinks-fractie).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren