Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Toezegging T02980 - Overzicht kosten klimaatbeleid Nederland

Brief van de minister van EZK van 25 november 2020 (32813 / 35377, S)

De commissie geeft aan het besluit over deze brief aan het lid Van der Linden (FVD) te laten. Deze heeft aansluitend aan de vergadering laten weten dat de brief van de minister van EZK van 25 november 2020 voor kennisgeving kan worden aangenomen en dat toezegging T02980 als voldaan kan worden aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer