Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Toezegging T02980 - Overzicht kosten klimaatbeleid Nederland

Brief van de minister van EZK van 25 november 2020 (32813 / 35377, S)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer