Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- COM(2020)682

Voorstel voor een richtlijn over adequate minimumlonen in de EU

De commissie besluit op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren