Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SP (Gerkens). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer