Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2020
1. Stand van zaken Tweede Kamerbehandeling Wijziging Verzamelwet Brexit (35595)

Met het oog op de gewenste plenaire afwikkeling vóór het kerstreces 2020 en onder het voorbehoud van (tijdige) aanvaarding van het wetsvoorstel (35595) in de Tweede Kamer, geeft de commissie aan dat zij beoogt om op 8 december a.s. de procedure vast te stellen en inbreng voor verslag te leveren.

2. E200025

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

De fractie van FVD (Van Wely) levert inbreng voor schriftelijk overleg.

3. Virtuele COSAC 30 november en 1 december

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties.

4. Informeel videogesprek met uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Vestager

Commissievoorzitter Oomen-Ruijten doet mondeling verslag van het informele videogesprek dat in COSAC-verband op 23 november 2020 is georganiseerd met Uitvoerend Vicevoorzitter Vestager, Europese Commissie.

5. Interparlementaire commissievergadering AFET, 2 december 2020

De commissie bespreekt de uitnodiging voor deelname aan de AFET ICM op 2 december aanstaande. Commissievoorzitter Oomen-Ruijten geeft aan interesse te hebben in deelname bij de sessie over de Westelijke Balkan.

6. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Europese Raad inzake COVID-19 van 19 november 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 17 november 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 november en van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2020.

7. PACE

Het agendapunt over het verslag van het lid Kox (SP) van zijn deelname aan de verkiezingswaarneming in Georgië in PACE-verband is aangehouden en zal worden betrokken bij de terugkoppeling van de PACE-delegatie over de januari 2021-sessie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman