Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 17 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 34.998 EK, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden. Zij wensen de vervolgstappen op Europees niveau, mogelijk in de Europese Raad, over het MFK en Herstelplan af te wachten alvorens te besluiten tot schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman