Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130013 - Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (FTT)

- 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 12 en 26 oktober (21 501-07, CH en CI) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren