Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, I)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 26 oktober 2020 (35377, I) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer