Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 november 2020
1. Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag (nader) schriftelijk overleg (35334 / 35347, Z)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 17 november 2020.

2. Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 24 november 2020.

3. Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, I)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 26 oktober 2020 (35377, I) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De fractie van GroenLinks (Kluit) sluit een debat over de begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2021 (35570 XIV) niet op voorhand uit en zal dit opnieuw bezien zodra het wetsvoorstel in procedure wordt genomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer