Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- Mededeling Uitbreidingspakket 2020

De commissie besluit op 24 november 2020 inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman