Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, I)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer