Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 oktober 2020
1. Videogesprek met Eurocommissarissen Jourova en Reynders over de rechtsstaat in de EU, 29 oktober 2020

De commissievoorzitter EUZA, Oomen-Ruijten, zal deelnemen aan het videogesprek met Eurocommissarissen Jourova en Reynders over de rechtsstaat in de EU op 29 oktober 2020. De commissies bespreken de inbreng bij dit gesprek.

2. Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over het eerste Rule of Law-verslag van de Europese Commissie en de rol van nationale parlementen, 10 november 2020

De leden Rombouts (CDA, commissie J&V) en Karimi (GL, commissie EUZA) zullen vanuit de commissies EUZA en J&V deelnemen aan de ICM over het Rule of Law-verslag op 10 november a.s.

3. Rondvraag

Op verzoek van het lid Stienen (D66) zal een terugkoppeling over de PACE-najaarssessie op 10 november a.s. worden geagendeerd.
De commissievoorzitter EUZA vraagt aandacht voor het bericht over de spreektijdbeperking bij de woordvoering tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 3 november a.s. (per e-mail van de commissiegriffier verstuurd op 27 oktober 2020).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman