Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Reactie Europese Commissie inzake Green Deal

Brief van de uitvoerend vicevoorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake mededeling Europese Green Deal; EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie inzake Green Deal te betrekken bij het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 september 2020.

- Beantwoording regering nadere vragen Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, G)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Faber (PVV), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 22 september 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer