Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 juli 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie besluit om de geannoteerde agenda's en verslagen te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman