Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en herstelstrategie naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies verzoeken de staf om een technische ambtelijke briefing over het MFK en het Herstelplan te organiseren ná het zomerreces van de Kamer. Mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen over het MFK en het Herstelplan, zullen de commissies over het doorgang vinden van de briefing op 7 september a.s. nader besluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman