Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 30 juni 2020
1.
35.403 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie bespreekt de aanbieding van de Staat van de Europese Unie 2020 en besluit tot het houden van de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen (AEB). De commissie wenst ter voorbereiding via videoverbinding een aantal gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese instellingen te houden. Met betrekking tot een datum voor de AEB en de invulling van de voorbereiding zal de commissie op 7 juli aanstaande een voorstel formuleren.

2.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Europese Raad van 19 juni 2020 en de Top Oostelijk Partnerschap en ministeriële bijeenkomst Oostelijk Partnerschap van 18 en 11 juni 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de verslagen van de RAZ en de Europese Raad en besluit deze te betrekken bij de AEB 2020. De passages over het MFK en het Herstelplan worden betrokken bij de gecombineerde vergadering van de commissies EUZA en FIN van 30 juni.

3.
Conferentie over de toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 juni 2020 inzake de vaststelling van het Raadsmandaat voor de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.508, A). De commissie geeft aan op te hoogte te willen blijven van de Gezamenlijke Verklaring van de Europese instellingen ten aanzien van de Conferentie en van de rol van de nationale parlementen daarin.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman