Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer