Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Gesprek met Eurocommisaris Timmermans

De commissie besluit, gelet op de eerdere besluitvorming van de commissie, de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kort na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een gesprek in september. De commissie zal rekening houden met het het verzoek van de commissie EUZA aan dat gesprek met de Eurocommissaris deel te kunnen nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer