Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200002 - Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

- Selectie Europees Werkprogramma 2020

Mededeling van de Commissie: Aangepast werkprogramma van de Commissie voor 2020

Naar aanleiding van de publicatie van een herziene annex met Europese voorstellen in verband met de coronacrisis en de beperkte resterende tijd voor het vervolgen van de reguliere selectieprocedure die leidt tot een Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2020, besluit de commissie om aan het College van Senioren voor te stellen om de groslijst met de door de fracties voorgedragen Europese voorstellen uit het Werkprogramma 2020 als uitgangspunt te gebruiken voor een informele prioriteitenlijst van de Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman