Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag schriftelijk overleg (35377, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer