Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 mei 2020
1. JOIN(2020)7: Eastern Partnership policy beyond 2020 - Reinforcing Resilience - an Eastern Partnership that delivers for all

De commissie besluit om op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden. De Mededeling kan desgewenst worden betrokken bij de opnieuw in te plannen Algemene Europese Beschouwingen.

2. 21.501-02, BR 21.501-20, AY, AZ

Verslag videoconferentie Raad van Algemene Zaken 22 april 2020 inzake COVID 19, Geannoteerde agenda EU Top met de landen van de Westelijke Balkan, Verslag videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake COVID-19 van 23 april 2020

De commissie besluit om de verslagen van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad voor kennisgeving aan te nemen. Het verslag over de Westelijke Balkan-top kan desgewenst worden betrokken bij de opnieuw in te plannen Algemene Europese Beschouwingen.

3. EK 34.714, J

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

De commissie besluit de brief inzake verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie (EK 34.714, J) voor kennisgeving aan te nemen.

4. EK 35.403, B

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit de brief inzake aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 (EK 35.403, B) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het aangepaste werkprogramma, alsmede de Staat van de Europese Unie 2020 bij publicatie ter bespreking in de commissie agenderen.

5. Technische briefing onderhandelingen toetreding van de EU tot het EVRM

De commissie stelt voor om een technische briefing over de onderhandelingen inzake de toetreding van de EU tot het EVRM op niet al te lange termijn in te plannen. De staf zal hiervoor een nieuwe datum voorstellen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman