Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- 21.501-07, BM, BN

Brief van de minister van Financiën inzake verslag van de Eurogroep van 7 en 9 april 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad 16 april 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van de minister van Financiën inzake de geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad van 16 april 2020 en inzake het verslag van de Eurogroep van 7 en 9 april 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Wel maakt de fractie van GroenLinks kenbaar in mei met de minister in Financiën in mondeling overleg te willen treden over de staat van de eurozone en de oplopende tekorten, mede op basis van deze stukken en eventueel later toe te voegen stukken. Dit voorstel wordt op 12 mei ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren