Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag schriftelijk overleg (35377, D)

Via de mail besluit de commissie inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 mei 2020.
Voorts besluit zij het voorliggende schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Dat overleg stond geagendeerd voor 31 maart 2020, maar kon toen geen doorgang vinden. Het overleg zal nu worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer