Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180029 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

- 21.501-07, BE

Brief van de minister van Financiën inzake verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren