Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- Europese Green Deal

De commissie bespreekt de mogelijkheid Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. Aangezien de Tweede Kamer een gesprek met Timmermans voert op 19 maart 2020 en leden van de Eerste Kamercommissie EUZA op 16 maart tijdens een werkbezoek in Brussel op met hem zal spreken, besluit de commissie hem rond het zomerreces uit te nodigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer