Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA), Faber (PVV) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer