Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal. Voorts besluit zij deze stukken te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de Green Deal en voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord (31 maart 2020, 16:00 - 17:30 uur).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer