Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110078 - Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten

- 21.501-07, BC

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief (21.501-07, BC) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren