Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 4 februari 2020
1. Plenaire sessie Raad van Europa (PACE), 27 t/m 31 januari 2020

De delegatieleider van de Nederlandse PACE-delegatie, Stienen, doet mondeling verslag van de plenaire sessie in Straatsburg. Zoals gebruikelijk zijn de aangenomen aanbevelingen en resoluties verspreid in de vakcommissies.

2. Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2020

Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

De commissie stemt ermee in dat een notitie met de inrichting en planning van de selectie door achtereenvolgens fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie wordt doorgeleid naar het College van Senioren ter vaststelling in de plenaire vergadering.

3. COM(2020)27

Commissiemededeling: Vorm geven aan de conferentie over de toekomst van Europa

De commissie bespreekt de Commissiemededeling inzake de Conferentie over de toekomst van Europa en besluit het dossier te blijven volgen, met inbegrip van de bespreking ervan in COSAC-verband. Ook kan het worden besproken tijdens het werkbezoek van de commissie aan Brussel in maart a.s.

4. Technische briefing onderhandelingen toetreding EU tot het EVRM

De commissie stemt in met de voorgestelde datum van 17 maart 2020 voor het houden van een technische briefing over de onderhandelingen over de toetreding van de EU tot het EVRM.