Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 januari 2020
1. CXXXVIII, A

Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën inzake kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2020; Europees Semester 2020

De commissies besluiten de brief (CXXXVIII, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten voorts tot een mondeling overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over de begin april te ontvangen nationale hervormingsprogramma's en convergentie- en stabiliteitsprogramma's, bij voorkeur te houden op 14 april 2020 van 18.30 - 20.30 uur.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren