Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal

- 21.501-07, BB

Brief van de minister van Financiën inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief (21.501-07, BB) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren