Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- 21.501-07, AZ

Brief van de minister van financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren