Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160037 - Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

- 32317, KI

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019 met betrekking tot o.m. E130041, E180016, E120003 en E180007

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren