Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- 32317, JW

Brief inzake Verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel; JBZ-Raad

De commissie stelt de twee conceptbrieven aan de minister van J&V en staatssecretaris van J&V met inbreng van de PVV-fractie (Van Hattem) inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 maart 2019 vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren