Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- 32.317, JW

De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad (EK 32.317, JW) - voor wat betreft de onderwerpen die de commissies raken - voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren