Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- 32317, JW

Verslag van de JBZ-Raad van 7-8 maart 2019

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad (EK 32.317, JW) - voor wat betreft de onderwerpen die de commissie raken - voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren