Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 12 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170023 - Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

-
E170023

Uitkomst onderhandelaarsakkoord Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

De commissies nemen de brief van 5 februari 2019 (34850, B) voor kennisgeving aan. Toezegging T02642 wordt aangemerkt als voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren