Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

- E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

De commissie besluit het voorstel 'Aanbeveling tot vaststelling van een formaat voor een Europees elektronisch medisch dossier' (onderdeel van het pakket 'Voltooiing van de digitale eengemaakte markt') als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer