Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

- E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

De commissie besluit de voorstellen 'Efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt' en 'Evaluatie richtlijn gelijke beloning voor gelijke arbeid en arbeid van gelijke waarde' voor te dragen als prioritair.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren