Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

- E180031 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2019

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen 'Eerlijke en toekomstbestendige interne markt' (COM(2018)772) en 'Evaluatie over maximumgehalten bestrijdingsmiddelenresiduen en toelating gewasbeschermingsmiddelen' voor te dragen als prioritair.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer