Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- Meerjarig Financieel Kader (E180023)

Stand van zaken

De commissies besluiten de stand van zaken in de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader op geregelde tijden te agenderen. Na het werkbezoek van de commissie EUZA naar Brussel op 3-4 maart 2019 zullen de commissies overwegen welke vervolgstappen kunnen worden ondernomen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman