Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180030 - Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

-
E180030

Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

De commissie besluit de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. De fracties van PVV en SP geven aan eventuele vervolgvragen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen aan de orde te stellen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk