Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

- 21.501-31, G

Geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018

De commissie neemt de brief van de minister van SZW met de geannoteerde agenda voor de Raad WSBVC van 6 december 2018 (EK 21.501-31, G) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren